شهرک‌صنعتی‌پرند،خیابان نوآوران ، نبش نوآور4

تجهیز هواده سطحی

تجهیز هواده سطحی مکانیکی

تجهیز هواده سطحی مکانیکی

تجهیز هواده سطحی مکانیکی در تصفیه خانه های فاضلاب به منظور اختلاط و هم‌زنی و همچنین حل کردن هوا در درون فاضلاب و در نتیجه تامین اکسیژن مورد نیاز فرایند تصفیه هوازی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هواده سطحی با تامین اکسیژن، می‌تواند منجر به کاهش مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز برای تصفیه فاضلاب شود. هواده سطحی همچنین به منظور مدیریت کیفیت آب در حوضچه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع هواده سطحی مکانیکی

انواع هواده سطحی مکانیکی

زمانی که این تجهیز به طور مناسب نصب و نگهداری شود، می توانند با تامین هوا و همچنین پویایی در آب، موجب حفظ کیفیت آب شوند. در هواده سطحی اکسیژن از جو گرفته می‌شود. هواده‌های سطحی در دو دسته هواده سطحی دور کند و هواده سطحی دور تند دسته بندی می‌شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ابتکارتجهیز آبتاب تماس بگیرید.